Monuments aux morts du canton de Munster - Haut-Rhin France.

lundi 10 novembre 2008
par  André Lamey
popularité : 100%

Relevé des morts, disparus et victimes civiles sur les différents monuments aux morts du canton de Munster. -

Textes et photos : André Lamey -
Relevés pour Metzeral : mis à disposition par la mairie de Metzeral -

Monuments aux morts
du canton de Munster.
Haut-Rhin – France

  01 Commune de Breitenbach INSEE 68 051

Victimes militaires 1914-1918 Victimes civiles 1914-1918 Victimes militaires 1939-1945Non rentrés 1939-1945Victimes civiles 1939-1945
Baader Jules Boetzlé Emile Braesch Alfred Braesch Jacques Dibling Alphonse
Barg Henri Ertlé Jean Demange Narcisse Brobecker Georges Wettlé Martin
Barg Charles Gutter Albert Deparis Charles Edel Emile
Baumann Alfred Schackis Robert Guthleben Jean Guthmann André
Blaise Albert Jesslé Martin Guhring Martin
Bill Martin Knittel Jean Herzog Alfred
Buhl Mathias Meyer Jean Herzog Jean
Buhl Martin Munsch Aloïse Herzog André
Guthleben Mathias Muller Henri Jean Schubnel Jean
Hadey Jacques Zinglé Jean Henri Spieser Martin
Hadey Jean Wandler Arthur
Hassler Alfred
Haemmer Jean
Haemmer Jacques
Haemmer Jean
Hertzog Mathias
Hummel Frédéric
Jaeglé André
Lamey Emile
Lamey Jacques
Lochert Jean
Ludwig Eugène
Maurer Jean
Meyer Nicolas
Neff Eugène
Neff Jean
Oberlin Frédéric
Spenlé Mathias
Spenlé Mathias
Wehrey Jean
Wende Jacques
Wende Auguste
Wende Charles
Weick Emile

JPEG - 222.9 ko

  02 Commune de Eschbach au Val. INSEE 68 083.

JPEG - 86.9 ko

1914 – 1918
Victimes militaires
-

Advocat Georges -
Didierjean Léger -
Fritsch Henri -
Hurter Bernard -
Husser Henri -
Kempf Georges -
Marchand Albert -
Meyer Frédéric -
Rods Georges -
Ueberall Victor -
Ulrich Louis -

JPEG - 100 ko

Victimes civiles -

Schwarz Armand -
Ulmer Marie née Koebélé -
Widemann Martin -

1939 – 1945
Victimes militaires
-

Braesch Lucien-
Brobecker Armand-
Delacote Albert-
Jehl Eugène-
Marchand André-
Marchand Pierre-
Michel Ruppert-
Mitschi Paul-
Spothelfer Marius-
Olry Jules-

JPEG - 124.8 ko

  03 Commune de Griesbach au Val. INSEE 68 109.

JPEG - 102.4 ko -

JPEG - 108.8 ko

1914 – 1918
Victimes militaires
-

Ancel Constant -
Barth Charles -
Barth Jean -
Birgert Armand -
Dietrich Alfred -
Graff Martin -
Helm Emile -
Hertzog Alfred -
Hertzog Martin -
Jaeglé Frédéric -
Lamey Martin -
Laurent Albert -
Laurent Frédéric -
Limbacher Henri -
Masson Joseph -
Michel Jean -
Muller Henri -
Muller Paul -
Nitschelm Frédéric -
Olry Joseph -
Siry Joseph -
Ulmer Albert -
Ulmer Jacques -
Ulmer Jean -
Wentzo Joseph -
Werey Frédéric -
Werey Jean -

Victimes civiles. -

Martin Albertine – Ory -
Ulmer Salomé – Steffan -

1939 – 1945
Victimes militaires
-

Furth Martin -
Haeberlé André -
Hertzog Martin -
Herbster Albert -
Henry Maurice -
Jaeglé Martin -
Kauffmann Georges -
Kegler Alfred -
Kempf André -
Lamey Jean -
Lamey Albert -
Lau Paul -
Lamberger Willy -
Martin Robert -
Mitschi René -
Sattler René -
Schneider Fernand -
Steffan Paul -
Stocky Charles -
Stoecklé René -
Ulmer Frédéric -
Werey Emile –

JPEG - 91 ko

  04 Commune de Gunsbach INSEE 68117

JPEG - 154.2 ko -

JPEG - 124.6 ko

1914 – 1918
Victimes militaires
-

Haeberlé Jean 22.08.1914 -
Lamey frédéric 05.12.1914 -
Kempf André 11.08.1915 -
Koch Jacques 19.08.1915 -
Hadey Jean 01.11.1915 -
Figentzer Joseph 09.05.1916 -
Michel Jean 07.07.1916 -
Stucker Eugène 28.08.1916 -
Stoehr Jacques 09.08.1916 -
Hadey Frédéric 19.11.1917 -
Schneider Martin 02.10.1917 -
Schneider Frédéric 29.11.1917 -
Haeberlé Martin 29.09.1918 -
Haeberlé Frédéric 05.11.1918 -
Matter Alfred 05.10.1918 -
Schuller Jacques 21.12.1918 -
Hadey Georges 15.05.1919 -

Victimes civiles

Walser Albert 16.09.1915 -
Bill Georges 10.02.1916 -
Graff Frédéric 05.05.1916 -
Leser Barbe née Ernst 08.02.1918 -

1939 – 1945
Victimes militaires
-

Baeder Frédéric -
Bill Frédéric -
Bill Georges -
Foltzer André Louis -
Fritsch Henri -
Graff Emile Georges -
Husser Lucien Charles -
Kegler Jacques -
Kempf Jules Antoine -
Graff Lucien Henri -
Graff Ernst -
Graff Jean Martin -
Hellich Alfred -
Lamey Martin -
Matter Jean André -
Maurer Georges -
Miclo Albert Max -
Miclo Charles Georges -
Reinhardt Armand -
Schuller Robert -
Wettlé Eugène -
Wittwer Fernand -
Wuest Henri Georges -
Schumacher Charles -

JPEG - 174.6 ko

  05 Commune de Hohrod INSEE 68 142

JPEG - 79.1 ko

JPEG - 61.6 ko

1914 – 1918
Victimes militaires

Bedez Joseph -
Brobecker André -
Brobecker Jean -
Buhl Jean -
Gérard Jules -
Gérard Joseph -
Haberer Georges -
Haberey Martin -
Kempf Martin -
Lamey Henri -
Roess Martin -
Roess Henri -
Roess Georges Emile -
Singer Jean -
Stoehr Martin -
Wuest Charles -

Victimes civiles -

Brobecker M.Vve née Braesch -
Haberer S Vve née Ritzenthaler -
Haberey Marie -
Heinrich Martin -
Jaeglé Jean Martin -
Lienhard C née Stoehr -
Maegey Marie -
Schenck Martin -
Stoehr Georges -
Wehrey Mathias -
Wodey Martin -
Wuest Adolphe -

1939 – 1945
Victimes militaires

Ancel Gustave -
Blaise Emile -
Boenlé Jacques -
Brobecker André -
Heinrich Jean -
Henry René -
Jaeglé Armand -
Kempf André -
Lienhart René -
Masson Jean -
Neidhardt Pierre -
Welzer Louis -
Woutaz André -

Victimes civiles

Buhl Georges -
Buhl Gertrude -
Buhl Charles -

JPEG - 162.2 ko

  06 Commune de Luttenbach INSEE 68193

JPEG - 164.8 ko

JPEG - 85 ko

1914 – 1918
Victimes militaires

Ertlé Martin -
Kempf Jean -
Maurer Martin -
Bobenriether Eugène -
Brobecker Eugène -
Ehster André -
Ertlé Jacques -
Fussner Martin -
Idoux René Léon -
Selig Alfred -
Spenlé Martin -
Devin Jean -
Masson Urbain -
Frey Emile -
Lamey Jean -
Neff Alfred -
Bobenriether André -
Masson Alfred -
Wehrey Jean -

Victimes civiles

Munier Emile -
Sissler Emile -

1939 – 1945
Victimes militaires

Fritsch Jean -
Delacote Eugène -
Miclo Jean -
Zluhan Edmond -
Ertlé André -
Wittemer Emile -
Ertlé Georges -
Wandler Joseph -
Didier Emile -
Blaise Victor -
Blaise René -
Blaise Emile -
Boetzlé Jean -
Braesch Frédéric -
Dewitz Walter -
Hammer Marcel -
Kienast Albert -
Schlienger Siegfried -
Schwartz Charles -
Blaise Alfred -
Boetzlé Mathieu -
Ertlé Martin -
Feller Alfred -
Schwander Georges -

Victimes civiles

Claudepierre Charles

JPEG - 81.5 ko

JPEG - 99.9 ko

  07 Commune de Metzeral INSEE 68 204

JPEG - 250.4 ko

Commune de Metzeral.

JPEG - 80.9 ko

Commune de Metzeral

JPEG - 67.8 ko

Commune de Metzeral

JPEG - 72.1 ko

Commune de Metzeral

JPEG - 78.5 ko

Commune de Metzeral

JPEG - 57 ko

Documents mis à disposition par la mairie de Metzeral

  08 Commune de Mittlach INSEE 68 210

JPEG - 142.2 ko

JPEG - 88.6 ko

1914 – 1918
Victimes militaires

Bato Nicolas -
Dehren Alphonse -
Dehren Guillaume -
Dehren Paul-
Fisch Nicolas -
Jaeglé Jean -
Jaeglé Jean -
Klotz Eugène -
Klotz Erwin -
Neff Jean -
Neff Jean -
Neff Emile -
Neff Emile -
Weibel Martin -
Weibel Nicolas -

1939 –1945
Victimes militaires

Bato Oscar -
Decker Hubert -
Dierstein Lucien -
Fuchs Joseph -
Haller Bernard -
Jaeglé Erwin -
Jaeglé Léon -
Jaeglé Raymond -
Lamberger Marcel -
Neff Hugues -
Neff Joseph -
Neff Martin -
Ruyer René -
Wirth Lucien -

Disparus

Arnold Robert -
Bato Fernand -
Dierstein Oscar -
Jaeglé André -
Jaeglé Erwin -
Jaeglé Jean -
Weigel Fernand -
Wirth Emile -
Zinglé Mathias -

JPEG - 184.6 ko

 09 Commune de Muhlbach INSEE 68 223

JPEG - 399.5 ko

JPEG - 237.4 ko

1914 – 1918
Victimes militaires

Advocat A -
Braesch Mart -
Braesch Math -
Dierstein V -
Dierstein A -
Ertlé M -
Furstenberger Ch -
Gaebelé J -
Guthleben M -
Hess J -
Huntzinger J -
Helm M -
Laemlé J -
Mann L -
Ory A. Eng.Vol -
Schwartz J -
Spieser J -
Schittenhelm J -
Zaen J -
Gaebelé M -

Victimes civiles

Guthleben M -
Huck S née Ehster -
Spieser J -

1939 – 1945
Victimes militaires

Bato E -
Braesch A -
Braesch R -
Braesch M -
Demange N -
Egli H -
Fussner R -
Hecketsweiler A -
Higlister P -
Oberlin J -
Sanner J -
Schnandené M -
Schwartz J -
Spieser M -
Wehrey M -
Wernain E -

Disparus

Better H -
Bolli J.V -
Guthlenen A -
Iltis J -
Kempf J -
Kienast R -
Meyer M -
Schwartz A -
Schwartz J -
Spenlé A -
Zinglé E -
Koenig R -

JPEG - 354.2 ko

JPEG - 283.9 ko

  10 Ville de Munster INSEE 68 226

JPEG - 197.5 ko

1914 – 1918
Victimes militaires

Barth Jacques -
Bobenrieth Albert -
Braesch Georges -
Braesch Martin -
Britsch Auguste -
Brobecker Jean -
Brun Paul -
Buhl Alfred -
Buhl Jean -
Buhl Georges -
Claudepierre Isidore -
Dessonet Frédéric -
Didierjean Joseph -
Dietrich Eugène -
Ertlé Frédéric -
Feuerbach Henri -
Fissner Jacques -
Fritsch Georges -
Fussner Alfred -
Gerster Alexandre -
Glee Paul -
Goffeney Charles -
Graff Georges -
Gross Michel -
Guhring Frédéric -
Guhring Georges -
Guhring Jacques -
Guhring Martin -
Haedrich Eugène -
Heinrich Albert -
Hellich Adolphe -
Hellich Henri -
Henninger Frédéric -
Herzog Rodolphe -
Hierholtzer Joseph -
Huck Léon -
Huber Adolphe -
Jacquat Alphonse -
Johner Auguste -
Kalt Paul -
Koch Edouard -
Koch Georges -
Koch Frédéric -
Koenig Henri -
Kornetzki Jacques -
Krieger Jean -
Leonard Emile -
Lotz Jean -
Martin Robert -
Maurer Emile -
Matter Charles -
Matter Jean -
Metzler Jacques -
Meyer Jean -
Meyer Joseph -
Meyer Mathieu -
Meyer Mathieu -
Michel Alphonse -
Michel Emile -
Michel Jean Baptiste -
Miclo Alphonse -
Monsché Frédéric -
Muller Joseph -
Muller Jean -
Nehr André -
Ory Eugène -
Ory Jean Baptiste -
Ory Joseph -
Peter Martin -
Pierre Paul -
Recht Auguste -
Resch Alfred -
Richard Joseph -
Rieg Jacques -
Ruhland Frédéric -
Schmitt Albert -
Schneider Henri -
Schrantz Emile -
Schrantz Jean -
Schroeder Eugène -
Schwenck Alfred -
Siegel Eugène -
Sonntag Emile -
Steff Victor -
Straub Frédéric -
Trost Emile -
Voelckel Alfred -
Voelckel Fernand -
Wacker Jeran -
Wetzel Jean -
Winckler Ernest -
Wittmer Martin -
Woelffel Paul -
Wolff Adolphe -
Wuest Henri -

1939 – 1945
Victimes militaires

Ackermann René -
Advocat Aloyse -
Baltenberger Robert -
Bayer Jean -
Beck Jean -
Beter Léon -
Beyer Marcel -
Biedermann Frédéric -
Binkert Lucien -
Boenlé Martin -
Buhl Frédéric -
Buhl Martin -
Campazzi André -
Charlier Jean -
Claudepierre Paul -
Deparis René -
Devin Guillaume -
Didio Eugène -
Dierstein Louis -
Dietrich Jean -
Ehrhard Ernest -
Farre Gustave -
Fehlmann Auguste -
Fisch André -
Fischer Georges -
Frantzen Henrie -
Fritsch Martin -
Fuchs Alfred -
Geissel Célestin -
Geoffroy Jean -
Graf Paul -
Grussenmeyer Alfred -
Grussenmeyer Emile -
Hagen Louis -
Haxaire Marcel -
Heil Frédéric -
Heil Georges -
Heinrich Albert -
Helm Frédéric -
Helm Jacques -
Helm Siegfried -
Henneke Martin -
Herbster Albert -
Herbster Erwin -
Hertzog Martin -
Hertzog Jules -
HESS André -
Hochkaeppel Louis - -
Hotz Albert -
Huglin Georges -
Hummel Jean -
Hunzinger Jean -
Hurst Paul -
Jacquat Ernest -
Jaeglé Jean -
Jemoli Albert -
Jurak René -
Kalb Charles -
Kauffmann Georges -
Kim Jean -
Klein Albert -
Koch Jean -
Laeuffer Eric -
Martin Jean -
Martin Lucien -
Matter Frédéric -
Matter Marc -
Mertzeisen André -
Meyer Martin -
Michel Jean -
Miclo Paul -
Mitschi Eugène -
Muller André -
Muller Henri -
Neff Robert -
Nicot Jean-
Premper Armand -
Resch Albert -
Richard Pierre -
Schiff André -
Schmitt Martin -
Schmitt Henri -
Schneider Henri -
Schumacher Jean-Pierre -
Sick Charles -
Siffert Eugène -
Sonderer Albert -
Sonntag Arward -
Stutzmann Charles -
Tschaen Henri -
Uhring Charles -
Uhring Rodolphe -
Ulrich Jean -
Vogel Albert -
Vorney Gérard -
Weber Adolphe -
Weber Marc -
Weisbeck Paul -
Wessang Jean -
Wetzel André -
Wetzel Jean Pierre -
Wiedemann Henri -
Willem Georges -
Wippler Xavier -
Wodey Jean -
Zinglé Alfred -
Conrad Edmond -

1914 - 1918
Victimes civiles

Ancel née Wacker Barbe -
Batot Georges -
Baumgart Georges -
Boenlé Georges -
Buhl Frédéric -
Deparis Albertine -
Didierjean Dokat-
Feuerstein Marie née Kritter -
Gresser Emilie -
Guth Jacques -
Kempf Catherine née Wust -
Haberey Jean -
Henninger Charles -
Hosti Emilie -
Huck Jean-
Jaeglé Martin -
Jédélé Frédéric -
Kauffmann Jean -
Kempf Jean -
Kern Emile -
Kim Jacques -
Kohler Frida -
Kohler Georges -
Kohler Marie née Thalgott -
Laueffer Henr i-
Leiber Philomène née Hodel -
Lichti Marie née Heinrich -
Lochert Frédéric -
Meister Henri -
May Joseph -
Parmentier Alexandre -
Prember Jean -
Rieg Jacques -
Schlatterer Jean -
Walker Salomé née Joas -
Wilfersheim Emile -

1939 – 1945
Victimes civiles

Haxaire Hélène Marie -
Kranitz Jean -
Leser Eugène -
Ory René -
Reitz Henri -
Reitz Bernard -
Reitz Albertine née Nagel -

JPEG - 89.2 ko

  11 Commune de Sondernach. INSEE 68 311.

JPEG - 201 ko

1914- 1918
Victimes militaires
-

Ackermann Eugène -
Braesch Martin -
Buhl Martin (Koehl) -
Buhl Martin -
Debenath Henri Eugène -
Frech Martin -
Iltis Jean Thiebaut -
Mettler Charles -
Neumuller Charles -
Reinert Thiebaut -
Remy Nicolas -
Remy Pierre -
Roll Jean -
Sengélé Martin -
Sonntag Martin -
Spenlé Jean -

1939 – 1945
Victimes militaires
-

Braesch Martin -
Friedrich Charles -
Gewinner Frédéric -
Guhring Martin -
José Auguste Joseph -
Klein Pierre Paul -
Maeder Edouard -
Meyer Jean -
Panzer Jean -
Roeder Willy -
Roll Mathieu-
Wochner Alfred -
Wochner Emile -

Non rentrés -

Brobecker Albert -
Dierstein Eugène -
Ritter Jean -
Ritter Martin Jean -
Schwindenhammer Martin -
Spenlé Jean -
Victimes civiles

Bessey Martin -
Braesch Mathieu -

JPEG - 143.2 ko

  12 Commune de Soultzbach INSEE 68 316

JPEG - 121.7 ko

1914 – 1918
Victimes militaires

Cade Georges -
Lamouche J.P. -
Mann Henri -
Krebs J.B. -
Wagner Albert -
Simon Joseph -
Ellminger Ernest -
Frey Léon -
Reinhardt Alphonse -
Reinhardt Jean -
Barmas Louis -
Baechler Jean Charles -
Zinot Albert -
Wittwer Jérome -
Levy Martin -
Kempf Louis -
Weck Joseph -
Frey Mathis -
Griesbach J.B. -

1939 – 1945
Victimes militaires

Marchand Joseph -
Zimmermann Auguste -
Schackis Joseph -
Michel Arthur -
Edel Romain -
Straub Romain -
Kempf André -
Frey Marcel -
Muller Pierre -

Non Rentrés

Burgert Robert -
Edel Jean -
Groff Eugène -
Jung Aloïse -
Klasser Dieudonné -
Munier Francois -
Straub Albin -
Wittwer Alfred -
Simon Jean -

JPEG - 160.3 ko

  13 Commune de Soultzeren INSEE 68 317

JPEG - 60.9 ko

JPEG - 92.7 ko

1914 – 1918
Victimes militaires

Herbster Georges –
Kempf Georges-Buechsenmachers –
Kempf Georges-Feldes –
Kempf Jean –
Kempf Martin,Feldes –
Kempf Martin, Insel –
Kreidenweis Georges –
Iltis Jean –
Ludwig Charles –
Masselier Georges –
Miclo Emile –
Roess Jean –
Roess Martin –
Roess Frédéric –
Roess Gotthold –
Ruhland Jean –
Ruckstuhl Jean –
Schenck Jacques –
Schmitt Albert –
Schmitt Charles –
Singer Jacques –
Schutz Jean –
Schutz Paul –
Wehrey Georges –
Wehrey Jean –
Zweifel Emile –

JPEG - 101.8 ko -

Victimes civiles -

Barth Georges -
Fritsch Marie née Kempf -
Fritsch Salomé née Roess -
Graff Alfred -
Heinrich Martin -
Hellich Jean -
Kempf Martin -
Roess Martin -
Schmidt Jean -
Schneider Barbe née Baumgart -
Schneider Henri Alfred -

Morts aux champs de bataille

Barth Georges -
Barth Jean Bornacker -
Barth Jean Eck -
Bernacchi Eugène -
Bresch Georges -
Ertlé Georges -
Ertlé Martin -
Fussner Henri -
Graff Henri -
Haag André -
Haeberlé Frédéric -

JPEG - 99.9 ko

1939 - 1945
Victimes militaires

Baumgart Frédéric –
Baumgart Georges –
Brobecker Henri –
Brobecker Jean –
Buhl Emile –
Buhl Henri –
Ertlé Charles –
Ertlé Ernest –
Ertlé Geoffroy –
Ertlé Paul –
Fritsch André –
Fritsch Frédéric –
Fussner Jean –
Graff Charles –
Gsell Alfred –
Heinrich Paul –
Kempf Henri –
Kempf Martin –
Maurer Jacques –
Roess Charles –
Roess Henri –
Roess Martin –
Roess Nicolas –
Roess Richard –
Schaeffer Jean –
Schenck Georges –
Schenck Jean –
Schmidt Frédéric –
Schmidt Jean –
Schutz Jean –
Stoehr Georges –
Wagner Albert –
Wagner Edouard –
Ertlé Jean –
Roess Henri –

JPEG - 106.2 ko

Victimes civiles

Gander René –
Kempf-Stoehr Elise –

Déporté -

Ertlé Charles –

Démineur – -

Didierjean Paul

  14 Commune de Stosswihr INSEE 68 329

JPEG - 85.1 ko -

JPEG - 141 ko

1914 – 1918
Victimes militaires

Aufdermatt André –
Barth Charles –
Bébé Jean –
Brobecker Frédéric –
Brobecker Martin –
Buhl Jacques –
Burger André –
Claudel Alphonse –
Claudel Victor –
Didierjean Joseph –
Edel Jean –
Ertlé Jacques –
Ertlé Jean –
Florence Edouard –
Freiburger Emile –
Fritsch Georges -
Fritsch Henri –
Fritsch Jacques –
Fritsch Jean –
Gaebelé Jean –
Geoffroy Aloyse –
Geoffroy Eugène –
Habold Laurent –
Hadey Albert –
Hellich Jacques –
Husson Justin –
Jacobberger Jean –
Kaeufling Joseph –
Kempf Jean –
Kempf Frédéric –
Kempf Martin –
Maire Jean –
Matter Henri –
Miclo Aloyse –
Miclo Georges –
Musslin Charles –
Parmentier Léon –
Perrin Joseph –
Ruhland Jules –
Schnepf Robert –
Schwartz Jacques –
Schwenck Jean –
Singer Martin –
Spenlé Jacques –
Spenlé Jean –
Spiesser Albert –
Stocker Jean –
Wacker Alfred –
Wacker Eugène –
Zinglé Henri –

JPEG - 188.4 ko -

Victimes civiles

Bresch Catherine –
Bresch Jacques –
Brobecker Catherine –
Haberey Martin –
Hellich Jean –
Kempf Emma –
Maier Charles –
Masson Laurent –
Matter veuve Jédélé –
Mitschy Jacques –
Parmentier Jean Bapt –
Ruhland Ernest –
Schaetzlé Ernest –
Schaetzlé Mathilde –
Schuler Henri –

JPEG - 139.9 ko -

1939- 1945
Victimes militaires

Advocat Albert -
Boenlé Emile -
Bresch André -
Bresch Georges -
De Donato Robert -
Deparis Martin (
Feuerstein Emile -
Goess Jean -
Graff Martin -
Haeberlé Frédéric -
Haeberlé Jean -
Joas Jean -
Joas Martin -
Kegler Jacques -
Kempf Erwin -
Kempf Henri -
Kempf René -
Luder Albert -
Ludwig Edmond -
Roess Armand -
Ruckstuhl Martin -
Schubnel Charles -
Sifferlen Armand -
Simon Georges -
Simon Walter -
Spiesser Albert -
Welzin Armand -
Woutaz Jacques -

JPEG - 182.4 ko -

1939 – 1945
Victimes civiles

Kempf Paul –
Klem Armand –
Klem Raymond –
Spenlé Cécile –
Schmitt Georges déporté –

Non rentrés
Claudel René –
Giges Albert –
Heinrich Albert –
Herr Gerges –
Miclo Emile –
Meyer Martin –
Nuss Gustave –
Sifferlen Alphonse –
Spieser Martin –

  15 Commune de Wasserbourg INSEE 68 358

JPEG - 48.7 ko

JPEG - 63 ko

1914 - 1918
Victimes militaires

Ansel Auguste 13.08.1914 –
Groff Michel 23.08.1914 –
Conreaux Camille 24.09.1914 –
Conreaux Eugène 06.11.1914 –
Miclo Victor Disp 11.11.1914 –
Groff Camille 22.03.1915 –
Ansel Eugène 11.05.1915 –
Bosch Charles 31.05.1915 –
Groff Alphonse 11.08.1915 –
Ansel Henri 27.10.1915 –
Gigis Victor 12.03.1916 –
Groff Arthur 04.09.1916 –
Resch Adolphe 17.09.1916 –
Weniger Joseph 24.04.1918 –
Conreaux Eugène 1 0.05.1918 –
Miclo Edouard 22.12.1918 –

JPEG - 49.7 ko

1939 -1944
Victimes militaires

Ackermann Charles –
Bleyer Albert –
Bobenriether Jean –
Bobenriether Xavier –
Bobenriether Albert –
Bobenriether Armand –
Kech Eugène –
Miclo Clément –
Schwebel Alphonse –
Schwebel Louis –
Steffan Robert –
Steffan Victor –
Weniger Georges –

  16 Commune de Wihr au Val INSEE 68 368

JPEG - 58.1 ko

JPEG - 116.3 ko

Victimes militaires
1914 –

Heinrich Martin –
Cadé Justin –
Levy Joseph –
Laurent Emile –
Meyer Alphonse –
Laurent Jean –
Karrer Joseph –
Henck Auguste –
Stilley Jean –
Meyer Justin –

1915 –

Dietsch Auguste Lieutenant –
Zimmermann Théophile –
Jehl Joseh –
Heinrich Camille –
Feurstein Georges –
Ruesch Joseph –
Schreiner Alphonse –
Simon Joseph –

1916 –

Weck Edouard –
Dirringer Jean Baptiste –
Levy Eugène –
Claudel Joseph disparu –

1917 –

Heinrich Henri –
Jaeglé Frédéric –
Schreiner Jean Baptiste –

1918 –

Peter Charles Commandant –
Meyer Joseph –
Antony Joseph –
Kauffmann J.Bapt disparu –
Freudenreich Jean –

JPEG - 123 ko

1940 –

Vve Siffert Marguerite, victime civile –

1943 –

Herzog Henri –
Schreiner Théophile –

1944 –

Singler Charles –
Kauffmann Robert –
Kauffmann Antoine –
Mangold Louis –
Haury Joseph –
Schmitt Louis –
Tschenn Georges, victime civile –

1945 –

Zeh Henri –
Kempf Ernest –
Panzer Jean –
Schiehlé Joseph –
Hagen Louis –

Non rentrés –

Buscher Charles –
Dirringer Joseph –
DriesbachThéodore –
Freymuth Jean –
Straub Jean –

  Fin


Commentaires

Logo de Serge
vendredi 14 novembre 2008 à 16h16 - par  Serge

C’est vrai, j’aurais du préciser que le site ne répertorie que les morts pour la France et que la plupart des victimes des monuments aux morts alsaciens (et mosellans) sont tombées sous l’uniforme allemand.
Pourtant le site mentionne des soldats nés en Alsace-Lorraine et “morts pour la France”. C’est pourquoi sa consultation peut s’avérer utile dans certains cas. Ainsi j’ai trouvé mention de victimes nées dans la région (Wihr-au-val ou Munster) mais non répertorié sur le momuments aux morts de leur commune de naissance. Le seul défaut du site est que la recherche ne peut se faire que sur le nom (et non le département de naissance).

Logo de André Lamey
jeudi 13 novembre 2008 à 10h54 - par  André Lamey

Exact, mais les monuments aux morts mentionnent des personnes ayant servies sous l’uniforme allemande.Il y a toujours mentionné « victimes de la guerre... » et non morts pour la France.
En 14-18 l’Alsace était allemnande, en 1939-1945 idem.

Logo de Serge
mardi 11 novembre 2008 à 14h22 - par  Serge

Il est possible de retrouver les fiches biographiques des soldats tombés pendant la guerre sur le site SGA Mémoire de la France

Agenda

<<

2019

 

<<

Novembre

 

Aujourd’hui

LuMaMeJeVeSaDi
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Aucun évènement à venir les 6 prochains mois

Sites favoris


4 sites référencés dans ce secteur

Brèves

19 mars 2010 - Un 19 mars

Le 19 mars 1575 : par le traité de Kientzheim, l’abbé de Munster autorise les bourgeois de la (...)

3 janvier 2009 - Un ancêtre qui a combattu dans les troupes de Napoléon 1er ?

Retrouvez un éventuel ancêtre médaillé de Sainte Hélène dans l’énorme base de donnée éponyme. Pour le (...)